ข้อมูลส่วนลดสำหรับลูกค้าแบรนด์
ยอดใช้จ่าย (ขึ้นไป)
รับส่วนลด
800
10%
1,000
15%
2,000
20%
3,000
25%
4,000
30%
ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเมื่อมียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด
เช่นเมื่อมียอดการใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 10%
หรือเมื่อมียอดการใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 15% เป็นต้น